Re: Anh, Em thn mến


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:58:57:

In Reply to: Re: Anh, Em thn mến posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:55:42:

hm mua earrings ở Costco, hắn chọn rồi về chỉ cho DG, ci earrings diamond $999, DG khong chịu, ri chọn ci $189 (18K gold), đeo đuọc nhưng phải kha kẹp v tai n lm hơi cao, khong cẩn thận lc đeo n đập 1 ci pha sau tai hihihi . hắn khong chịu đi return, bảo mua the^m ci khc :)

hắn sắp mua xe BMW, đang chờ c chiếc no good deal (mua 1 or 2 years cũ) v chuẩn bị sửa nh nn tốn bộn DG khong muốn spend money v jewelry d thấy Macy's c nhiều ci thch lắm hắn ku mua m DG khong mua v mua fải trả bills chứ đu c free hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]