Re: Nancy Pelosi


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 12:06:15:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by :-{) on Jan 10, 2019 at 11:40:55:


Bác này dịch sai bét!

Nguyên câu nói của Putin sau khi thấy bà Pelosi đắc cử Chủ Tịch Hạ Viện là

"Yeye syn! Pochemu on ne umer za svoyego ottsa?" (Con bà nó! Sao không chết bố nó đi cho rồi ?)

mà bác lại dịch ra thành

"Yeye syn! Pochemu yego mat' ne umerla?" (Con bà nó! Sao không chết mẹ nó đi cho rồi ?)

Lần sau có dịch từ những bài viết của tụi Nga th́ phải dịch cho đúng hỉ ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]