Re: Q ơi


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 29, 2019 at 18:21:26:

In Reply to: Re: Q ơi posted by DG on Nov 29, 2019 at 18:14:10:

bx mua ci 3.5 k, bx ci mấy ci rồi nhũng hm nay mua thm KT khng hiểu sao bx lại mua , c lẽ l ham rẻ mua đeo chơi, chứ bx c ci khc bự hơn rồi,
TV mới của KT cũng xịn lắm :)))) smart tv lm được đủ thứ hết, tha hồ coi phim YouTube:))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]