Re: HA


Posted by TLN ..172..20.128 on Feb 12, 2020 at 12:23:19:

In Reply to: Re: HA posted by Hải u on Feb 12, 2020 at 12:20:35:

Ổng v vợ ly dị rồi

Người ta khen hay even c thch mẹ TLN th sao chứ? Quan trọng l mẹ TLN c thch họ hay ko, m mẹ TLN th thương bố TLN lắm nn đu để tới ai. Đọc thư mẹ TLN viết cho bố lc he lm ở ngoi trung m cảm động lun, she viết hay lắm, lc trẻ TLN lục hết thư từ hnh ảnh bố mẹ ra coi 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]