Mệt


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 02, 2018 at 10:38:25:

ha ha ha

Cc tc di trong v đường coi bộ khoi tớ dạy lắm !
1 co^ cu*' va`o Facebook ma` chia se? ke^? le^? ti te^
chuyện ring của n - Mnh khng dm ni g
chỉ sợ n đam m th bỏ bu !

Mệt thiệt !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]