Re: nhớ ng sinh nhật


Posted by CH ..104..192.111 on Mar 11, 2019 at 19:34:33:

In Reply to: nhớ ng sinh nhật posted by tbm on Mar 11, 2019 at 15:07:59:

Tuy thế ḿnh vẫn nghĩ là một hành động đẹp, dễ thương, chẵng tốn kép bao nhiêu
>>> :))) Không cần đúng ngày chỉ cần trong năm có nhiều hành động đẹp, dễ thương là được rồi . Đợi tới ngày nhiêu khi thành bổn phận chớ random act of sweetness th́ đáng yêu lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]