Re: Cơm gạo lức muối m


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 10:13:24:

In Reply to: Cơm gạo lức muối m posted by TLN on Jun 12, 2019 at 07:24:03:

Cảm ơn bc ni r cng hiệu nhuận trường của gạo ny :) Chứ xưa giờ ti ni (trong nh) khng ai tin (cn ra ngoi th tất nhin ko dm ni :)

Nhưng ko r gạo lức (hay lứt) c khc brown rice khng? Ti ăn brown rice quen rồi thấy giống như cơm thường thi, khng dở hơn. Bc muốn dễ ăn th c thể trộn thm t gạo trắng vo cũng được. Ti quen rồi nn giờ nhn gạo trắng ko muốn ăn, cứ phải c một cht brown rice ở trong mới được :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]