Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 11:11:55:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by Hải u on Jan 10, 2019 at 11:09:42:

rửa đt cho mẹ m đeo bao tay, kh lm qu ... rửa chn th c thể đeo bao tay nhưng lm xong fải đem bao tay đi cất, kha tủ lại, mắc cng qu nn khong đem bao tay qua nh anh trai lun ... anh trai th khong đeo bao tay g hết nn he khong c muaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]