hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 14:15:58:

sa'ng nay mnh chạy ra chợ mua b kh, tm c đầu, muscle hắn ku mua the^m cua ui chua choa, $15 1 pounds, mnh text hắn "qun anh đi" hihihi hắn text lại "ừ, thi mua tm v muscle đuọc ri" . hỏi chị bn hng, chị ni giữa thng 12 cua mới vo CALI, rẻ hơn, chờ tới đ hẳn mua :)

rồi mnh chạy 1 mạch về nh ht bụi nh chắc tuổi gi nn sức yếu hơn mấy năm về truc ht c 1/2 ci nh m đ mệt đừ, phải đứng lại nghỉ 1 cht (nh cở 2,500 sq feet) ...

by giờ th đang ở nh mom mom trong nh nghỉ ngơi mnh chuẩn bị login workMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]