Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 11:33:47:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by CH on Jan 10, 2019 at 10:51:18:

Cho CH:):) CH ni đng đ DG. Chịu kh dng găng tay đi. Costco bn găng tốt nhất đ DG. Ở nh ak để găng tay ở nh bếp v garage (cho khi lm vườn lấy cho tiện). Sau khi lm g th rửa tay thật sạch, lau tay kh rồi bi lotion ... xoa bp tay cho đến lotion thấm hết mới thi:):) Khng chịu săn sc cho mnh th ai lm by giờ hả DG ơii...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]