Re: Cáo & tn & ai muốn biết


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Feb 12, 2020 at 13:02:17:

In Reply to: Cáo & tn & ai muốn biết posted by tinh on Feb 12, 2020 at 12:55:45:

tour ngay Saigon là khoẻ nhứt, còn tour về miền tây thì nào là đi ghe, nào là đạp xe đạp trg các đường quê , hay đi qua các cây cầu khỉ, phải làm MC ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]