Re: tn l người lo xa


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 10:43:43:

In Reply to: Re: tn l người lo xa posted by KT on Nov 02, 2018 at 10:38:39:

HA thch về Cali khi HA retire
Nhưng P th mun gần mom & con

Nếu HA về HA sẻ hong mua mobile home ... nu c tin th mua nh, c t hơn th mua condoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]