Re: Q ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 17:49:36:

In Reply to: Re: Q ơi posted by Q on Nov 29, 2019 at 17:06:45:

Q c nhiều giầy, đủ thứ mu h . tối qua nhiều tiệm mở cửa lắm hả Q ?? DG biết Macy's mở cửa 5PM hm qua

lu rồi DG khong mua giầy, m chỉ mang mu đen, mu xm, mu da ngui

nhc khng thấy đi chở đi shopping nữa v cu cậu order online qu x nhưng thế no cu~ng Xin DG chở đi mall gần nh my mom, mall đ c nhiều ti.m cho teenagers (vans, mainland, zummie, v.v.)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]