Re: Cỏ non ...


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 19:57:51:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by My on Mar 11, 2019 at 19:54:59:

C ế xệ th củng khg sao ... HA đả gần bỏ mạng đến tự do th khg v l do đ m về đ khi xả hội CS bất cng cn đ ...

btw HA lm sao m ế ... thiu g ... nội tnh củ củng 2 or 3 nơi

hahhahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]