tối qua


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 10:51:09:

hihihihi . b-day nhc qua ri m đ dắt nhc đi ăn ri tối qua nhc hỏi : "are we going to eat out tomorrow for my b-day?" hắn ni: we can eat on Saturday chắc hắn lại định rủ cả nh đi ăn hoa(.c mo*? party at home, 20+ mạng DG tho^'i thoa't: you guys can do it, I have to watch my mom on Saturday hy vo.ng ha('n de.p bo? vu. throw party ddi

me^.t tha^'y ba` vu. ma' him gio*` co`n ba^`y chuye^.n sa`i tie^`n rui` fa?i do.n de.p . nho'c cu~ng la` to^? su* ba^`y tro` dde^? bo^' no' sa`i tie^`n DG la nho'c hoa`i ma` no' khong chu*a`

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]