Re: thiếu tiền


Posted by TLN ..172..17.38 on Jun 12, 2019 at 10:34:11:

In Reply to: Re: thiếu tiền posted by Lz on Jun 12, 2019 at 10:23:42:

Gạo đỏ dễ ăn hơn bc ơi. Gạo nu cứng v kh qu, TLN ăn nửa chn cơm gạo nu nhai cả tiếng mới xong hehehe

Chị VN trg hng ni mỗi lần she ăn ngọt nhiều cảm gic ln cn th ăn cơm gạo đỏ 1, 2 ngy th xuống lại liền. TLN thử thấy xuống cn thiệt nn rng ăn hết summer coi xuống đng weight m TLN muốn koMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]