Re: tối qua


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 10:53:33:

In Reply to: tối qua posted by DG on Nov 02, 2018 at 10:51:09:

Xi tiền or đi chơi hoi củng quen hong lm hong đuọc ...
---
Như P hay đi lm về trể (at least 30 mins) or weekend đi chơi ... P quen ri hay lm vạyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]