Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 29, 2019 at 18:44:28:

In Reply to: Re: Q ơi posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:08:30:

wow mua dữ vậy, tổng cọgn hết cả 10k hả
lm nhiều ht mua nhiều khng lm g khng mua mnh khng mua g hết
chỉ c con gi lc ny hay complain l bạn b n ai cŨng mặc đẹp hơn n
nn thấy tội mua cho n thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]