Re: Q ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:14:10:

In Reply to: Re: Q ơi posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:08:30:

nhẫn bx KT mua nhiu ?? đẹp khng ?? ngn tay DG ốm, mua nhẫn phải resize nn t mua mua day chuyền hoặc bng tai DG thch mua vng đeo tay nhưng cổ tay nhỏ lun nn kh mua . mua ci mắc đeo v bự qu, ngay cả ngui bn ha`ng ku DG mua ci nhỏ hơn hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]