Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 29, 2019 at 17:06:45:

In Reply to: Q ơi posted by DG on Nov 29, 2019 at 16:12:08:

tối hm qua đi với con gai, n mua 4 mn hết $200 cn mnh chỉ mua 1 đi giy đỏ thi
sng nay 6 gio` sng đi nữa, đến 11 gio` khng mua được g hết
g cũng mắc m xấu, thấy xấu hơn những g mnh c trong tủ ở nh tại sao lại phải bỏ tiền ra mua
cha('c pha?i mang 1 mo*'i gia`y ddi dry clean cho no' mo*'i la.i
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]