Q ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 16:12:08:

rồi shop online for black Friday đuọc g chưa ? DG th mua đuọc ci coach purse v 1 ci coach wallet matching 30% off nn thi mua cho rồi hm qua hắn la ln "coach on sale" . DG cui ni: em mua purse rồi :)

thấy nhc mặc o lạnh hoodies, mnh chắc ln Macy's online mua 1 ci mnh c 1 ci o hiệu North Face, m n may hơi cha^.t mnh ham rẻ nn mua giờ North Face sale khong dm mua hiệu đ nữa . Hoodies goes with skinny jean and sneaker show đi lm thoải mi yeah :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]