Re: tn l người lo xa


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 10:38:39:

In Reply to: Re: tn l người lo xa posted by Hải u on Nov 02, 2018 at 10:34:03:

Mỗi người một hon cảnh, he đ hiểu him nhất nn quyết định theo nhu cầu của him, respect that đi HA :)
Mai mốt gic HA c về Cali sống khng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]