Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 13, 2019 at 09:13:00:

In Reply to: Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn posted by Hải u on Aug 13, 2019 at 09:04:30:

DG cooi tm lum hết, gặp ci no coi ci đ

hm qua coi "ht mi uc mơ", HA coi đi, nhiều mảnh đời khổ lắm, điển hnh như b 12 tuổi ny hắn muốn cho tiền b na`y nhưng lm sao cho ?? dm con mnh, dm b 12t, 2 mảnh đời khc qu , coi khc :((Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]