Re: Cỏ non ...


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 20:54:47:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by mmnh on Mar 11, 2019 at 20:50:35:

H cn single v friend HA ni "n cn nhiển lắm" bạn HA ni bạo & joked cho vui

HA hong c plan thăm or phone Hương
Ngay cả trong FB HA củng hong c write comments to Thương d l vi lần T vit trong posts of HA cho my FB friends đọc ...

HA hong thể lm vậy v HA by giờ c P c gia đnh ... HA hong mun phạm giớiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]