Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 10:45:53:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Lz on Jun 12, 2019 at 10:24:53:

:) C phần đng đ bc Lz...Hm qua đi khm tổng qut hng năm ...BS gia đnh v ak cười ni vui vẻ, ak tuy gi nhưng trng vẫn trẻ & khoẻ (bs ni vậy). ak hay cười v zumba với mấy đứa chu cưng ...Đời thật dễ thương:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]