To TLN


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 12:37:33:

Ni về hột xon th TLN rất lo cho n c ngy mất mạng v mấy của nợ ấy. Nh n gắn 18 security camera khắp nới trg v ngoi nh, v dĩ nhin c alarm rồi.
>>> C bao giờ TLN hỏi em TLN tại sao biết nguy hiểm m cũng thch mang hong ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]