Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 29, 2019 at 19:10:17:

In Reply to: Re: Q ơi posted by DG + on Nov 29, 2019 at 18:55:52:

hôm bữa giới thiệu cho thằng kia vào làm, giờ được 3 tháng rồi xe^p la`m giay to de cho HR dua referal bonus cho ḿnh, có $1500 thôi à, xếp nó isau khi trừ thuế xong th́ mày mau được gucci purse đó
ḿnh nói I dónt want gucci I want channel
noi chơi với xếp vậy chứ ḿnh lúc này không muốnđồ đạc nữa, có bao nhiêu đủ xài rồi, c̣n bao nhiêu cố gắng để giành cho con đi college, c̣n lại bao nhiêu chúng nó ra trương cho down payment mua nhàMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]