Re: [tập thơ Fr khanh ] ta, v thng ging. / Em


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 12:25:33:

In Reply to: Re: [tập thơ Fr khanh ] ta, v thng ging. / Em posted by CP ? on Jan 10, 2019 at 11:16:13:

Sao anh mời anh CH ngồi ghế ... điện :))

Em v project v anh ơi nn lu lu mới xẹt v ti . Biết anh đa m :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]