Re: tối qua


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 10:57:22:

In Reply to: Re: tối qua posted by Lz on Nov 02, 2018 at 10:54:51:

nh c ngui gi bệnh ở chung nh nn nhiều chuyện phải lo lắm bc ơi . chỉ fạm tội khi trời cn sa'ng thi hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]