Re: nhớ ng sinh nhật


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 20:23:37:

In Reply to: Re: nhớ ng sinh nhật posted by CH on Mar 11, 2019 at 19:34:33:

Nhất l người mnh lấy yu thơ th ngy sinh nhật khng rẹn kịp một bi th coi như thiếu bổn phận :( mệt cầm canh lun hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]