Anh, Em thn mến


Posted by KT ..50..38.178 on Nov 29, 2019 at 18:35:53:

Biết rằng bx c kh năng muốn mua g cũng được
Biết rằng bx đ c nhiều rồi
Biết rằng bx khng thiếu chi
Nhưng
bổn phận lm chồng phải lu lu mua qu tặng vợ, cho b vui, cho nn nhn dịp thứ su đen nầy , Anh Em phải mua mn qu g đ tặng bx , nn nhớ kỷ điều nầy .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]