Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by k ..173..188.33 on Jan 10, 2019 at 14:40:37:

In Reply to: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 14:18:47:

trả lời dùm tâm tịnh:

tui ở nhà tui, ở cuối thôn
cớ chi ông hỏi hả ông thần
năm nay một tuổi hơn năm ngoái
tâm tui đă tịnh chuyện chồng conMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]