Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 14:18:47:

Hồi năy bác ak có thắc mắc tâm tịnh là ai mà ăn nói gọn gàng khúc chiết, mê quá đi mất. Được một hồi nghĩ sao bác xoá mất, tôi đoán chắc bác ak là nữ nên e lệ không dám hỏi thẳng.

Tôi th́ băm bổ bặm trợn không có phải vướng bận ba cái lẻ tẻ đó, nên để tôi xin phép thay mặt bác ak hỏi lại bác tâm tịnh mấy câu:

Bác ở đâu ta, hỏi được không?
Nói năng rành rẽ lại vuông tṛn
Xuân thu phỏng độ chừng bao tuổi,
Đă có chồng chưa, được mấy con?

Kính mong bác trả lời sớm cho cả chợ và nhất là bác ak được toại nguyện :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]