Re: Ngon


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Feb 12, 2020 at 15:01:01:

In Reply to: Re: Ngon posted by tinh on Feb 12, 2020 at 14:45:25:

mình thích ăn cà tím, chắc tại cà chớn quá nn thích ăn cà tím

ngoài món trn, mình còn thích món cà tím nướng tṛn với thịt bò và rưới mỡ hành ln trn, món này cũng được ax thích lắm

pic đyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]