Re: Hỏi


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 12:59:41:

In Reply to: Hỏi posted by CH on Nov 02, 2018 at 12:37:50:

Tự nhin đi đốn hết cy khng hỏi trước ,
KT c cu hỏi trước khi trả lời, sao lc b hng xm đốn cy khng ku Bả ngưng hay gọi cảnh st vậy CH ?
Hi anh CH vẫn khỏe ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]