Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by k ..173..188.33 on Jan 10, 2019 at 14:55:32:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by :-) on Jan 10, 2019 at 14:52:52:

ốm bớt, tóc dài ra, vậy th́ đẹp như model rồi phải không ?

k cũng bận Sóng ơi, quay qua quay lại cứ lễ lộc hoài muốn bệnh luônMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]