Re: ung thư


Posted by TLN ..172..19.68 on Nov 30, 2019 at 19:00:13:

In Reply to: ung thư posted by DG on Nov 30, 2019 at 12:48:49:

Ở VN chết v ung thư v stroke nhiều lắm nhg v người VN mnh ko muốn ni ra l chết v ung thư hay stroke, hoặc c khi cũng ko biết l do chết v ko tiền đi bs nn cứ thế bệnh tới chết m ko biết bệnh g. M l do thường nghe nhất l trng gi chết 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]