Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 11:33:32:

In Reply to: Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c posted by Lz on Jun 12, 2019 at 11:27:54:

Bc cứ gởi địa chỉ về pham_chung@yahoo.com ak sẽ tặng bc vi cy:):) (khng km Lan) cho bc. Trồng chỗ mt chứ nắng th rau g cũng bị "gi" ăn mất ngon bc ạ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]