Re: r̉ cy đu đủ


Posted by tinh ..76..244.248 on Oct 15, 2020 at 15:38:50:

In Reply to: Re: r̉ cy đu đủ posted by Lz on Oct 15, 2020 at 15:35:51:

thanks LZ, cho tui bít thm 1 thứ, chứ tui toàn ngó đ́t, chứ khg có ngó khng khí, ý là đ̣ ̉m trg khng khí

Good day nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]