Re: tiếng côn trùng


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:49:07:

In Reply to: Re: tiếng côn trùng posted by tbm on Jan 10, 2019 at 15:46:11:

Không, tôi cũng nói thật mà, lúc đầu cứ nghĩ bác sẽ làm bài thơ về chuyện nghe tiếng côn trùng trong đêm :)

C̣n cái tin kia th́ yep, tôi biết là chuyện thật, cũng ṭ ṃ muốn biết nó là cái ǵ. Nếu nó là con dế th́ sao những người trong sứ quán nước khác không bị ? Hay những người dân Cuba khác?

Ngoài ra c̣n có 1 vụ tương tự ở lănh sự quá Hoa Kỳ ở Quảng Đông, vậy có phải giống dế này đă di cư qua China?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]