Re: Tối nay buồn qu :(


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 22:42:02:

In Reply to: Re: Tối nay buồn qu :( posted by CP on Mar 11, 2019 at 22:30:52:

Mnh vừa đọc xong,
Xin lỗi v mnh nhn thong qua thấy hnh đẹp v thấy lun hoa redbud nằm tơi tả trong khi hoa đo th nở rộ

C phải Redbud khc Đng đi cho Đo đn Xun ?

ngắn gọn xc tch
Cm ơn anh CPMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]