Re: r̉ cy đu đủ


Posted by PoP ..99..201.63 on Oct 15, 2020 at 15:32:52:

In Reply to: Re: r̉ cy đu đủ posted by tinh+ on Oct 15, 2020 at 14:47:13:

hihi
Ka ngắm chn ai đẹp trắng tinh
Phải chăng người đẹp Tinh huyền tnh
Bao nhiều đại hiệp canh me đứng
Rn rn vo vườn chụp tấm hnh

PS. By the way, thấy Tinh post hnh đẹp ..Bữa trước, anh CP, DG, bc LZ, HA ..chỉ cch post hnh, video v chỗ store hnh ..PoP thấy Tinh, chị SG, v etc..post hnh lớn vừa đủ cả mn ảnh ..
XIn hỏi: Muốn Post hnh to hay nhỏ thm ci g (Coding g)?

Example của anh CP ..

1) upload ảnh ln 1 chỗ để store [như photobucket.com, Google etc ...] v c
"URL of the picture"
hay l
... 1b) hay l post ảnh ln FaceBook
...a) cursor trn ảnh , bấm right button of mouse,
...g) bấm "copy image address ===> "URL of the picture"
2) dng code sau dde^? post a?nh va`o VS

&l_t;img src="URL of the picture"&g_t;

chỉ cần remove 2 ca dấu underscore ở &l_t; v &g_t; trước khi bấm [Post Message] l xong !!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]