Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:39:10:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by :-) on Jan 10, 2019 at 14:52:52:

Bác giống tôi ghê, vui, tóc tôi cũng dài ra, mặt cũng già đi, việc cũng bận quá :)

Chỉ có ốm bớt là khác :) Nhưng giống nhau tới 80% là nhiều rồi đúng không bác?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]