Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 11:38:13:

In Reply to: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c posted by CP on Jun 12, 2019 at 11:15:41:

Trong ảnh chụp l mấy cy rau ngt con n mọc lan ra đ bc:) Cn cy chnh cao hơn đầu người, ma đng ak thường cắt ngọn để dễ che đậy. Lạnh dưới 60 độ F sợ n chết!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]