Re: Khó tính ...


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 14:02:51:

In Reply to: Khó tính ... posted by Lz on Nov 02, 2018 at 13:56:57:

bắc kỳ rốn khó tính lắm bác ạ hahahaha bác ơi, chỉ nói dzị thôi v́ chả biết viết ǵ … nên bác đừng để bụng, đau bụng rùi ị chảy mệt lắm bác à hahaha
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]