[thơ] giao ma [final version]


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Mar 11, 2019 at 23:32:26:

giao ma

cy redbud kia
c g khắc khoải
m rơi những giọt lệ tm
tiễn đng đi ?

đa hoa đo mong manh
c chi vui
m e ấp khoe mầu
đn xun về ?

ma qua
hoa nở / hoa tn
thời gian qua / nhiều xun qua
nhn gương, my trắng nở hoa tc sầu

Phạm Chung
3/11/2019
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]