Re: tn: GL


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 13, 2018 at 12:05:04:

In Reply to: Re: tn: GL posted by My on Sep 13, 2018 at 11:47:49:


ci cu M viet rat de^? bi. hie^?u la^`m ... co' nhieu nguoi se~ nghi~ la` ddu*'c tin dda.o CG mu` qua'ng, nguoi khong tin thay no' "phi ly' va` vo^ nghi~a"

"Ngoi niềm tin, th tất cả luật lệ trong GL đều l những p đặt phi l v nghĩa hết, v n vượt qu sức lực v khả năng của con người"

Tin hong khong tin, thi` nhu*~ng lua^.t cu?a TC, nhu* 10 ddie^`u ra(n, dduo*.c coi nhu* natural law. No' nhu* la` nhu*~ng ba?n chi? dduo*`ng cho ddo*`i so^'ng.... Ai tua^n theo hay khong tua^n theo la` quye^`n cu?a mo^~i nguo*`i...

sau 10 ddie^`u ra(n, thi` GH chi? the^m 7 phe'p bi' tich, dde^? giup con nguoi la~nh nha^.n ho^`ng a^n TC va` so^'ng ga^`n voi TC ho*n .... co`n lua^.t gi` nu*~a M no'i ddi,,, tn khong nho*' dduo*.c ...

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]