Vẫn nóng .


Posted by ch ..67..172.4 on Jun 12, 2019 at 12:38:24:

Hôm nay vẫn nóng nhưng sẽ đỡ hơn hôm qua tí xíu . Cao nhất hôm nay là 100 F ( hôm qua cao nhất là 105 F và nóng tới 11:00 pm ) . Lát nữa lại ra hồ bơi cho mát .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]