sắp đến ...


Posted by B ..73..180.33 on Dec 01, 2019 at 08:31:26:

ha ha ha ha

Thôi tiêu tùng lột dên banh ta lông, banh càng rồi các đằng ư ơi !

Bảo tuyết sắp đến vùng tớ ở
nghe nói sẽ kéo dài 2 ngày 2 đêm mU8a gió tuyêt rời tàn canh gió lạnh
Thiên hạ la chói loi và cụ bị nào là chăn, đèn, đen pin, cà phê, coca sửa đá hột gà, bánh ḿ, sửa, gao chất mấy bao, nước mắm v́ sợ Việt Cộng phá kích á !

Cuối thu mà lạnh như tháng giêng là tháng ăn chơi
tháng 2 cờ bạc tháng 3 rượu chè !

Thiệt là mệt gà tây quá cở thợ mộc hà !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]