Re: TGIF


Posted by D t ..98..134.180 on Nov 02, 2018 at 13:57:25:

In Reply to: Re: TGIF posted by Hải u on Nov 02, 2018 at 10:21:24:

Chị của BN la l phải rồi HA ạ. Bổ phận con ci l phải săn sc cha mẹ, c chị lo th t ra mnh phải đến thăm v tr chuyện với mẹ vi lần một tuần chứ. Vợ HA c bận bịu g đu m khng thăm Mẹ được hả:):). Đng lẽ HA phải khuyn vợ hay mời mẹ vợ về ở vi ngy một thng nữa mới đng!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]