Re: r̉ cy đu đủ


Posted by Lz ..207..61.9 on Oct 15, 2020 at 15:35:51:

In Reply to: Re: r̉ cy đu đủ posted by tinh on Oct 15, 2020 at 15:14:08:

Tưới l 1 phần, nhưng m ci ambien humidity cũng quan trọng lắm. Hồi trước ti khng biết (v ci đ thường mnh ko nhn thấy). Sau ny ti c đồ đo humidity mới thấy r rng.

Ni v dụ như hm nay, Houston nng 88 độ (ti xem google) nhưng humidity l 50-60%. Như vậy l ideal condition. Chỉ cần đủ nước cy n sẽ sống vui vẻ cho d nng 88 độ

Cn như chỗ ti nng 88 độ, trong khi humidity l 10-15%, th cho d tưới đủ nước dưới đất, cy cối n vẫn struggle, tại v n phải lin tục đưa nưo8'c ln cho cy n mt (so the cells can survive). Nhiều khi n khng đưa kịp (v qu nng, nước chưa tới l đ bay mất), vậy l ci l n bị kh, rồi chết. Nhất l mấy cy vegetables (như beans hay lettuce). Ti bị mấy lần rồi, chỉ cần qun che chắn n 1 ngy thi, l đủ chết ho cả ci cy rồi.

Later, bc tinh.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]