Re: Khoe


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 15:55:04:

In Reply to: Re: Khoe posted by tn on Dec 01, 2019 at 15:32:57:

Kate spade 40% off mà không mua …. giờ le^n kate spade t́m xem có cái đó và on sale không th́ mua đi … có nhiều cái DG tiếc tiền rùi khong mua khi về nhà cũng tiếc như hôm đi Hawaii, có cái ṿng kia đẹp, bán $1,500 (he bớt giá rùi) mà DG chê mắc nên khong mua, giờ muốn t́m cái giô'ng mà khong cóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]