Re: Tối nay buồn qu :(


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 08:53:18:

In Reply to: Re: Tối nay buồn qu :( posted by DG on Mar 12, 2019 at 08:34:45:

C những khi số phận đẩy đưa lm cho ai đ buồn cho tới lc chết cũng cn bun đ G ,
tới chừng đ xem hi cũng cười trong chấc lt rồi cơn buồn ập lại y chang như trời đang nắng rồi my đen bao phủ liền !
Chắc G khng thể hiểu được đu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]