Re: tinh à tinh ơi


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 12, 2019 at 16:52:53:

In Reply to: Re: tinh à tinh ơi posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 16:32:27:

anh hl very good vậy mà sáng giờ chat với ảnh anh đâu có nói chi công nhận đàn ông kín miệng thật ehehee tui th́ khg có check email nên khg biết có include me trg email khg há hay là cho tui ra góc sân chầu ŕa rồi uhuhu nói chứ có hay không cũng vậy thôi hà tại tui đâu có đọc attachment bao giờ

2 người hạnh phúc vui vẽ là tốt rồiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]