nắng vàng ơi


Posted by htc ..156..216.5 on Sep 13, 2018 at 13:03:31:

nắng vàng ơi

bao giờ trời sẽ thôi mưa?
tôi nhớ nắng, có lẽ người cũng nhớ
nơi vườn sau những cành hoa chưa kịp nở
đă sượng sùng v́ sũng nước người ơi

những sợi mưa giữa trời, những sợi mưa nơi nơi
những chiếc-lá-đang-sắp-vàng chợt khóc
(những chiếc lá với tuổi đời thoáng chốc)
ḷng sẵn u buồn, trời đăi măi chi mưa?

muốn hỏi người, người đă kịp về chưa?
đoàn tàu ấy đă rời ga lâu lắm
đoàn tàu ấy đă mang theo nhiều nắng
có lẽ phố người không đẫm ướt, phải không?

vẫn dơi trông trời qua khung cửa quạnh mông
thu chưa tới xem chừng đông đă vội
tôi vẫn luôn tay gỡ ṿng chỉ rối
(những cuộn chỉ sắc màu không ảm đạm như tôi!)

mưa, bao giờ mưa sẽ hết rơi?
tôi sợ lá chưa kịp vàng đă chết
những cánh chim giữa đường bay chưa hết
lối về nam thăm thẳm, lối về … Nam!

cánh cửa căn nhà lại mở, rất hoang
cơn gió lạ tạt ngang, khẽ lạnh
những sợi mưa vẫn nối dài ngang ngạnh
những chiều buông luyến quá nắng vàng ơi …

htc – 9/13/18Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]