Re: My cousin


Posted by HA ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 15:22:00:

In Reply to: My cousin posted by KT on Jun 12, 2019 at 14:24:12:

Ci ny c thể xẩy ra lại

C kia Pharmacist bị vậy, sau ny bị stroke 2 lần nửa ... by giờ ở nh luon v đi đứng phải c ngui du

Cn ung thư gan th khg bit khi bit th thời kỳ 3 or 4 như HT Quảng Thanh mới 69 tuỏi ... cch nay hơn 1 thng rt khoẻ ln cha VN Seattle chủ lể Phật Đản ... đả mất v ung thư gan last SundayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]