hôm nay


Posted by Q ..23..67.78 on Feb 12, 2020 at 20:54:05:

xếp kêu 5 đứa (trong đó có ḿnh) vào office đóng cửa lại chửị ḿnh im lặng, thằng kia lên tiếng cai xếp đuổi nó ra khỏi pḥng
thằng kia đi ra đóng cửa cai rầm
đám c̣n lại xếp chửi tiếp \ xong xếp nói trong ṿng 1 tiếng đồng hồ phải có câu trả lời nêu không xếp lập biên bản lol
ḿnh đi ra vào trong pḥng cầu tiêu ngắm ngía lông mi giả 1 hồi rồi gơ cửa vào pḥng xếp
ḿnh hỏi xếp muốn ḿnh giúp như thế nào, rơ ràng là rác bên nhà nó thai qua, nó phải sửa, c̣n nếu xếp muốn ḿnh thay đổi nàh ḿnh để tống rác th́ ḿnh phải viết code chứ làm sao mà xong trong ṿng 1 tiếng đươc.
th́ xếp nói là xếp không có ư định chửi ḿnh, xếp chửi đám bên kia
lol
vậy mà xếp kêu ḿnh tập EQ đ̣i dạy ḿnh EQ trong khi gặp chuyện xếp th́ nổi doá c̣n ḿnh vẫn b́nh tĩnh
không biết sao mà hôm nay đi làm về cảm thấy đính đau quá (literally) bởi vậy mới nói là pain in the butt
btw tối nay đi yoga xong bạn tập yoga nói: yo uare getting so good\ I watched you lol
bởi vậy mới nói ḿnh th́ good nhiều thứ lắm, chỉ dở vài thứ thôi à lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]