Re: Khó tính ...


Posted by . ..63..90.212 on Nov 02, 2018 at 14:18:15:

In Reply to: Khó tính ... posted by Lz on Nov 02, 2018 at 13:56:57:

có ḿnh không nghĩ bác khó tính
đôi khi người đọc, đọc những con chữ của bác mà không đọc cái 'tone' hay cái tính của bác nên cho là khó tính.
ḿnh th́ lại nghĩ bác có đầu óc khôi hài, bác viết như đang đùa cho vui, vậy thôi.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]