Re: Nancy Pelosi


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 16:01:08:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by CH on Jan 10, 2019 at 15:34:06:

"Lúc đó nhào nháo quá, KT quạu không chia nữa"

Nếu như vậy th́ có phải là dở không? Cái lợi không thấy đâu mà t́nh bạn bao lâu bay mất. Người như bác có thể không sao, chứ chắc chắn sẽ có người nói nặng nói nhẹ bác KT.

Ḿnh nghĩ "peace of mind" & t́nh thân quí hơn tiền nên thường nếu có cái ǵ có thể ảnh hưởng tới cái đầu th́ thà hy sinh cái sau :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]