Re: tn: GL


Posted by My ..198..221.51 on Sep 13, 2018 at 12:18:05:

In Reply to: Re: tn: GL posted by tn on Sep 13, 2018 at 12:05:04:

10 điều răn cũ rch rồi ... đ l luật của Cựu ước ... luật Tn Ước gi trọn trong Bi giảng trn ni th kiện ton luật Cưu Ước ... v những giới răn trong BGTN th tuyệt đối tự sức người khng lm dược ...

Ni nhiều lần m tn khng hiểu ... M ni, ĐỐI VỚI NGƯỜI KHNG TIN, th GLCG v l ... bằng chứng l tn khng thấy người ta ầm ầm phản đối ????

Đng vậy ... đối với những người khong tin th đức tin CG l m qung ... tn khng thấy họ ni như vậy sao?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]