Re: Sao xẹt


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 14:07:41:

In Reply to: Re: Sao xẹt posted by Hải u on Nov 02, 2018 at 14:06:16:

DG sợ xe điện chạy nữa chừng hết điện v DG đi lm xa mua hybrid , hắn định vậy, cn DG th vẫn thch đổ xăng hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]