Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 15:58:22:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 15:54:30:


Tôi thà "mích ḷng trước, được ḷng sau".

Biết đâu người tâm tịnh ấy bị tôi "họa" chân dung bèn không tịnh tâm được, post h́nh cho cả chợ xem th́ quí biết mấy, phải không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]