Re: Trưa cha nhật


Posted by Q ..23..67.78 on Dec 01, 2019 at 15:00:42:

In Reply to: Re: Trưa cha nhật posted by DG on Dec 01, 2019 at 14:54:06:

Cay ngon chứ ch l thế no khong c mnh ở đ mnh ăn lol đi mua ớt bột tm hoi khng thấy loai no cay hết hm nay tmua loại ớt tri kh tđem về bỏ v my xay sinh tố xay ra i ch cay quả l cayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]