Re: hm nay


Posted by Q ..23..67.78 on Feb 12, 2020 at 21:26:04:

In Reply to: Re: hm nay posted by ch on Feb 12, 2020 at 21:20:41:

yeah xếp ấn độ nn vẫn cn giữ thi ở nh lol
mnh th khng mind tnh xp vậy chửi cho đ rồi lăng xăng đi lm huề \ xếp ni vậy chứ cũng sợ khng c mnh ai lm cho, phải xp kiếm người dễ đu kiếm người bậy v n ph đm xếp cũng thấy rồi
nhưng d sao cuối tuần ny cũng viết resume, sửa linkedin profile đẹp để sẵnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]