Chị Ái Khanh


Posted by :-) ..172..19.247 on Jan 10, 2019 at 16:39:17:

Happy Birthday chị Ái Khanh 💐🎊🎉🎂🎈

Mượn thơ anh tặng lại chị ☺️
========

Trong tập thơ " Für áikhanh " của CP
-----------------------------------------------------------
ta, và tháng giêng.
/ Em

tháng Giêng , Em chải đời qua tóc,
những tháng Đông phai rớt ngậm ngùi .
tháng Giêng, mưa đậu trên môi thắm,
nhỏ xuống cành khô nụ ướm, trồi .

ta, như cây, úa theo ḍng, tháng/
năm, đời khánh kiệt những hư không,
đă khô, rụng những chùm lá biếc
và trơ, cuống, nụ đợi mưa Xuân .

và Em, mở cửa đời ta, ngọt
chia/góp riêng/nhau, một chút buồn,
chút vui, ( lặng lẽ đời qua, khuất,)
vừa đủ, nhau, cho hạnh phúc, cùng

tháng Giêng, nắng mới về, giao khúc
vui giữa ta, và tháng Giêng / Em

Phạm Chung
(tặng áikhanh)
[sinh nhật : ngày 10 - tháng Giêng]Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]