Re: thiếu tiền


Posted by TLN ..172..17.38 on Jun 12, 2019 at 11:33:29:

In Reply to: Re: thiếu tiền posted by Lz on Jun 12, 2019 at 11:15:12:

TLN đ rinh về rồi lại đi return v thấy ko c chỗ để trn counter top kitchen, by nhiều qu mỗi lần lau chủi dọn dẹp phải move ra move vo cũng phiền, nồi cơm điện của TLN cũng c cho nấu brown rice, nấu lu hơn thi. Nhg TLN thấy gạo đỏ dễ ăn hơn gạo nuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]