Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:35:53:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by k on Jan 10, 2019 at 14:40:37:

"tâm tui đă tịnh chuyện chồng con"

Bác đă có "license to tell" chưa mà dám nói vậy? :) Coi chừng khổ chủ không vui à :)

Bác làm tôi nhớ câu ǵ ai nói, đại ư nh́n bề ngoài tôi là mặt nước phẳng lặng mùa thu, chứ có ai biết bên trong là cả ngọn núi lửa t́nh :)

(t́nh đây co' the^? là t́nh v/c, t́nh thân ái, t́nh bằng hữu etc chứ không chỉ có t́nh trong "Love Story" đâu nhe các bác :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]