nói chuyện linh tinh


Posted by Q ..23..67.78 on May 18, 2019 at 19:17:14:

nói chuyện đi học, không phải ai cũng làm được. bạn ḿnh ở vn nghe nói ngon lành lam, làmtrưởng nhà băng, lúc nhỏ th́ cũng học chuyên toán. nói chung là hơn ḿnh. mà qua đây 5 năm rồi mới học xong được bằng AA. giờ mới transfer lên Uiversity biết chừng nào mới ra trường.
xong rồi giờ muốn đi làm, mà không chịu xin việc, ḿnh viết resume cho, ḿnh chỉ cho các website kiếm job cũng không chịu làm. rồi kêu ḿnh kiếm job trong hăng ḿnh. job trong hăng ḿnh có đâu mà kiếm, chỉ có job data entry mà data entry th́ họ đ̣i typing phải nhanh. minh xin cho duoc ho keu thu* 2 na`y vo^ test cha('c la` kho^ng xong
nhie^`u khi muo^'n giup ngu*o*`i ma` cha(?ng bie^'t sao ma` giu'pMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]