amazon dress


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 15:19:02:

hôm qua ḿnh dạo amazon net , thấy họ bán nhiều cái áo dress lạ lạ khong giô'ng như loại mua ở mấy tiệm shopping mỹ …. chắc đi dạo amazon net ḍm coi có cái nào rồi kêu hắn mua về 1 cái thử xem sao … có kể hắn nghe, hắn nói mua thử 1 cái, khong đuọc return dễ ̣m

có ai mua dress ở Amazon chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]