Re: Nancy Pelosi


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 17:34:22:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by Lz on Jan 10, 2019 at 16:01:08:

Nói sao hè .. tui và bác đứng hai bên xa xề mà 'noái'. Tui không nghĩ trúng nên thoải mái mua khi nào trúng đụng chuyện rồi tính. Bác th́ sợ đụng chuyện khi trúng (2 conditions) nên bác lo trước.

Noái kiểu ni khi mô mới xong thôi hạ màn :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]