Re: tn: GL


Posted by Lz ..107..108.63 on Sep 13, 2018 at 12:40:06:

In Reply to: Re: tn: GL posted by tn on Sep 13, 2018 at 12:05:04:

Like ư của bác tn. Nghệ thuật sống trên đời là t́m chỗ giống nhau mà chia xẻ, không nên xét nét t́m chỗ khác nhau mà tị hiềm. Bản tính con người nói chung giống nhau, tôn giáo cũng vậy, mong muốn những điều tương tự nhau. Cho nên nói người thường không ai tin / không ai tôn trọng giáo lư th́ không đúng.

Giáo lư có 2 loại:
- Loại dùng trong nhà thờ, ví dụ như phải thế này thế kia với Chúa, phải làm lễ này lễ kia, phải theo phép này phép kia, đọc kinh này lúc này, kính trọng mẹ Maria, mấy cái này th́ chỉ người công giáo mới cần và làm theo, c̣n đối với người thường th́ xa lạ, không thể nói người ta không theo v́ người ta không tôn trọng giáo lư.

- Loại dùng trong đời sống, ví dụ 10 điều răn, hay là những điều dạy phải thương người nghèo, không ham mê tiền bạc các thứ, những cái này nói chung các tôn giáo gần gần giống nhau, và gần với giá trị cơ bản của con người. Những cái này th́ người không theo đạo nói chung họ cũng đồng ư phải 80-90% là ít

C̣n cái phần 10-20% mà có thể có người không đồng ư, là cái phần "tự luận", chúa không có nói, kinh thánh không có nói, chỉ là các ông giám mục, linh mục, hồng y tự suy luận ra thêm mà nói. Phần này th́ thay đổi liên tục từ thời này đến thời kia, chứ không có ǵ là bất biến cả, cho nên nếu có ai không tin th́ cũng không phải người ta báng bổ Chúa, chỉ là người ta không tin những thứ người phàm tục gán cho Chúa.

Nói ví dụ mấy trăm năm trước Giáo lư nói mặt trời quay quanh quả đất, v́ quả đất là trung tâm vũ trụ, nơi Chúa nặn ra mọi thứ đầu tiên. Cái đó là do con người vẽ ra, chứ kinh thánh không có nói như vậy. Giờ giáo lư đó đă thay đổi rồi, chứ có phải vĩnh viễn đâu.

C̣n nữa, công giáo bây giờ chỉ là thiểu số trong số những người Christians (chỉ là 1 trong ba ḍng chính). Những người kia họ cũng là Christians, họ cũng thờ chúa Giê su, họ cũng có giáo lư của họ (nói chung giống, chỉ có chỗ khác với giáo lư Catholics phần "tự luận"). Những người theo Orthodox hoặc Protestant, họ cũng sùng đạo như ai vậy. Có ǵ để đảm bảo giáo lư của họ (phần khác với Catholics, ví dụ cho phép linh mục được có gia đ́nh) là sai? (Chúa có nói linh mục không được lấy vợ đâu).Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]