Re: tinh tinh ơi


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 16:56:16:

In Reply to: Re: tinh tinh ơi posted by tinh+ on Jun 12, 2019 at 16:55:05:

ừ, cứ đọc đi, đọc lun attachment rồi cho tui thim kiến ...ni thật đ ...nhiều ideas, nhiều advices th tốt hơn ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]