Re: Khoe


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 01, 2019 at 15:16:43:

In Reply to: Re: Khoe posted by KT on Dec 01, 2019 at 15:13:21:

tn ăn và shopping ... nen chéc khong lên pound ... mấy ngày vê NY mới ăn nhieu ... mẹ nấu tùm lum món ... món nào cũng hợp khẩu vị .... mà ăn xong lại ngồi trong cái nhà nhỏ nhỏ ......

bx có shop ngày black Friday hong ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]