Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 20:12:49:

In Reply to: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 14:18:47:

dạo này nhiều nguoi` trong na`y mặc áo mới, nên chả biết tâm tịnh này có phải là 1 con ma cũ và mới may 1 bộ áo mới để đi chơi xuân 2019 :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]