Re: Khó tính ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 02, 2018 at 16:54:43:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by TLN on Nov 02, 2018 at 16:15:14:

"hay" hờn giận? :) Bác cũng khéo dùng từ ghê

Nếu tôi nhớ không nhầm th́ từ ngày tôi vào đây tới giờ là 1 năm 6 tháng, đây là lần đầu tiên tôi thắc mắc "v́ sao bác X gọi tôi là ABC". Chứ xưa giờ các bác viết "ông Lz thế này", "ông Lz thế kia" không biết bao nhiêu lần mà tôi chưa bao giờ để tâm

C̣n hỏi v́ sao xưa giờ chưa bao giờ để tâm mà giờ lại để tâm, th́ là v́ tôi không muốn người khác có cái "hard feeling" v́ điều tôi nói. I enjoy being light, laughing and carefree, and I wish the same to everyone. It is never my intention to be overly difficult, or strict, or lecturing, or patronizing anyone. Nên khi thấy có người nói rằng tôi khó chịu, ư nói làm họ không vui, th́ tôi có ngạc nhiên. Một lần hai lần th́ tôi có thể làm lơ, nhưng nếu làm người ta khó chịu măi th́ bản thân tôi cũng thấy không vui. Cho nên phải nhận lỗi và sửa đổi là vậy.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]