Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 09:43:23:

In Reply to: Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 09:38:44:

đng thế, lần đầu tin ti về VN năm 98, thăm gia đnh, thằng em trai t n chở đi xe my 2 bnh, n bảo ti m eo n khẻo bị t, ti nhứt định khng m, cho d l em ruột mnh . N cũng rất thc mc, nhưng ti khng giảI tht cho n, sau ny ng ch ti về, n cũng chở ng ch đi, v ng ch giảI tht cho n hiểu, từ đ trở đi, n chẳng bao giờ kề vai hoặc để bạn b trai m eo hay đụng vo người n nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]